Inhalt


Drodzy Czytelnicy!

Cieszymy się, że niniejsza broszura trafiła w Wasze 

ręce! Z pewnością macie dużo pytań, które pojawiły 

się w związku z Waszą nową sytuacją życiową w 

Niemczech. Z przyjemnością przekażemy Wam 

garść ważnych informacji i udzielimy cennych 

wskazówek, które powinny ułatwić początki życia w 

powiecie Gütersloh i ogólnie w Niemczech. Udzieli-

my Wam wsparcia, abyście mogli szybko odnaleźć 

się w nowej sytuacji, oraz poinformujemy Was o 

ważnych prawach i obowiązkach. Na przykład prze-

każemy informacje, jak zameldować się w gminie, 

jak również przedstawimy ofertę usług doradczych i 

programów wsparcia, z których możecie korzystać. 

Informacje zawarte w niniejszej broszurze opierają 

się na doświadczeniach płynących z naszej 

codziennej pracy doradczej. 


W ostatnich latach do różnych miejscowości w 

powiecie Gütersloh sprowadziło się dużo osób 

z Bułgarii, Polski i Rumunii – tak jak Wy. Często 

bezpośrednim powodem było podjęcie pracy. Macie 

konkretne pytania i wyobrażenia albo być może 

stoicie przed szczególnymi wyzwaniami. 

W powiecie Gütersloh działają różne placówki 

doradcze, których pracownicy mówią w Waszym 

języku i chętnie udzielą Wam dalszego wsparcia. 


Na portalu internetowym „Wegweiser Integration” 

(www.wi-gt.de) przedstawionych jest wiele 

projektów i informacji na temat migracji i integracji 

w powiecie Gütersloh, które stanowią znakomite 

uzupełnienie niniejszej broszury. Znajdziecie tam 

również oferty rekreacyjne i sportowe. 


... będzie nam miło, jeśli na kolejnych stronach 

znajdziecie pomocne informacje. W razie dalszych 

pytań lub sugestii zachęcamy do kontaktowania się 

z placówkami świadczącymi usługi doradcze, które 

są wymienione na końcu broszury. Serdecznie witamy!Manuel Erdmeier 

(Kierownik Lokalnego centrum integracji 

powiatu Gütersloh (Kommunales Integrationszentrum)) Peter Köching 

(Kierownik Działu uzależnień i integracji w 

Zespole Caritas powiatu Gütersloh (Caritasverband 

für den Kreis Gütersloh e. V.)) André Mannke 

(Dyrektor zarządzający Fortbildungs-Akademie 

Reckenberg-Ems gGmbH) Teresa Pinheiro 

(Kierownik działu młodzieży i rodziny w gminie 

AWO Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e.V.)1. Pierwsze kroki