Inhalt


Скъпи читатели,

радвам се, че сте тук и че отваряте настоящата 

брошура! Сигурни сме, че имате много въпроси във 

връзка с новия Ви живот в Германия. Щастливи сме 

да Ви предоставим определена информация и някои 

съвети. По този начин бихме искали да облекчим 

началния Ви период на престой в окръг Гютерсло. 

Така ще Ви помогнем да се ориентирате бързо и ще 

Ви разясним някои основни права и задължения. Към 

тях например спада регистрацията в общината, но 

също така и наличните консултантски услуги и стиму-

ли. Предоставената в тази брошура информация се 

основава на опита ни в ежедневната ни консултантска 

дейност. 


През изминалите години много хора от България, 

Полша и Румъния се заселиха в различни населени 

места в окръг Гютерсло. Честа причина за това беше 

започването на работа. Вие със сигурност имате 

определени въпроси и представи и вероятно сте 

изправени пред конкретни предизвикателства. В окръг 

Гютерсло има разнообразни консултационни бюра, в 

които се говори на Вашия език и където могат да Ви 

помогнат. 


Освен в тази брошура можете да намерите разно-

образни проекти и допълнителна информация на 

тема миграция и интеграция в окръг Гютерсло в ин-

тернет портала "Wegweiser Integration" ("Пътеводител 

за интеграция") (www.wi-gt.de). Там можете да наме-

рите дори предложения за свободно време и спорт. 


...а сега бихме се радвали, ако намерите необходи-

мата Ви важна информация на следващите страници. 

Ако имате допълнително въпроси и молби, можете 

по всяко време да се възползвате от консултантските 

услуги, които са изредени в края на брошурата. 


Добре дошли!


Manuel Erdmeier 

(Ръководител Kommunales Integrationszentrum 

(Общински интеграционен център) в окръг Гютерсло) Peter Köching 

(Ръководител на отдел "Зависимост и 

интеграция" при Caritasverband für den Kreis 

Gütersloh e.V. (Сдружение Caritas за окръг Гютерсло)) André Mannke 

(Изпълнителен директор на Fortbildungs 

Akademie Reckenberg-Ems (Академия за 

повишаване на квалификацията Рекенберг-Емс)) Teresa Pinheiro 

(Общински ръководител на отдел "Младеж и 

семейство" към 

AWO Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e.V. 

(Експертна услуга за миграция и интеграция 

на служба "Благосъстояние на работниците" в

Източна Вестфалия-Липе))1. Първи стъпки